Dick Bos
In het tijdschrift "de Prins" van 20 juli 1940 startte Alfred Mazure met de strip Dick Bos. Hij deed dat onder de pseudoniem MAZ. De aankondiging op het voorblad was vrij sumier. Elke week werden er acht plaatjes gepubliceerd (in de laatste 2 nummers nog maar 4). Dit duurde tot en met het 1 februari-nummer van 1941. Slechts één verhaal zou er in "de Prins" verschijnen. Vanwege het trage publicatietempo en de desinteresse bij "de Prins" voor een uitgave in boekvorm, benaderde Mazure uitgeverij Ten Hagen. Deze hield wel van een "gokje" en zo verschenen de Dick Bos-titels voortaan maandelijks in de vorm van beeldromans ter grootte van een pakje sigaretten. De boekjes waren mateloos populair onder de schoolgaande jeugd. Sommige titels haalden zelfs een oplage boven de 100.000. In 1942 werden de boekjes door de Duitse bezetter verboden, maar vanaf 1946 werden ze herdrukt. Tot 1950 verscheen er maandelijks een nieuwe titel van Dick Bos. Vanaf 1962 worden de titels weer herdrukt en daarna start Mazure met een nieuwe serie Dick Bos-verhalen. Tot 1969 zullen de Dick Bos-boekjes verschijnen en in diverse kranten en tijdschriften worden de verhalen nog gepubliceerd.
Dick Bos werd incidenteel gebruikt in de reclame, o.a. voor de advertenties van Plantinga Beerenburg (midden jaren zeventig) en als een van de vele striphelden voor het stripmuseum te Groningen (jaren negentig). In 1969 verscheen er nog een speciale reclame-uitgave van Dick Bos voor Vegecon-gordijnen, getiteld Glashard.
Nieuwe verhalen van Dick Bos zijn er daarna niet meer verschenen.