De beeldroman als bron van het kwaad

Gedurende de jaren veertig en vijftig kregen de beeldromans (stripboekjes in het formaat van Dick Bos) veel kritiek te verduren.Ouders wierpen de boekjes in de allesbrander en in de media verschenen diverse artikelen over de verderfelijke invloed van deze strips. Ook Dick Bos werd daarbij hevig bekritiseerd. In 1948 stuurde het Ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen een schrijven naar de scholen over deze strips. Godfried Bomans brak in zijn boek Buitelingen een lans voor de beeldroman.