Het vervolg
Hernieuwde start
Na de oorlog wordt de reeks weer voortgezet en de deeltjes 16 tot en met 26 verschijnen.
In 1946 verhuist Alfred Mazure naar Engeland. Hij probeert ook daar Dick Bos aan de man te brengen. Uiteindelijk geeft Literary Press Ltd. aan uitgeverij Ten Hagen de opdracht om twee Dick Bos-titels te drukken (oplage 25.000 stuks). Het worden de verhalen "Het geval Kleyn" en "Texas", maar dan vertaald als " The case of Dr. Watton" en "Dick Boss in Texas" (op de omslag van "The case of Dr. Watton" staat overigens vermeld "The adventures of Dick Boss").
De serie is geen succes en stopt na de tweede uitgave.
Ook andere landen worden benaderd voor uitgave, echter zonder resultaat. Alleen in België verschijnen de eerste twee titels met een 10 frank opdruk ( derde serie ).
 

De hetze
In 1948 krijgt Mazure de volgende tegenslag. Er ontstaat een hetze tegen de beeldroman en ook Dick Bos moet het ontgelden ( lees hier ).
Vanaf 1952 wordt de serie weer herdrukt. Dit keer echter in een afgeslankte vorm. De verhalen zijn ingekort tot 192 bladzijden. Deel 1,2, 16 en 17 worden niet herdrukt, omdat er uit de vorige reeks nog voldoende voorraad is (vierde serie). Eén nieuw deel verschijnt er wel in deze serie. "Soho", de door George Mazure geïnkte titel verschijnt in 1953.

De heruitgaves door "Nooitgedacht"
Het duurt tot 1962 voordat Dick Bos weer herdrukt wordt. Dit keer wordt de uitgave verzorgd door uitgeverij "Nooitgedacht" uit Hilversum (vijfde serie). Het betreft hier een heruitgave van de eerste 27 (originele) deeltjes, maar dan wel in een willekeurige volgorde en (per deel) een andere titel. Zo heet, bijvoorbeeld, het eerste deel "Dick Bos in actie". De originele titel van dit verhaal is "De Raaf".
In deze, oude herdrukken-reeks, verschijnt nog een nieuwe titel, nml. "Net op tijd". Het is een ingekorte (192 blz.) versie van het oorspronkelijke verhaal.
Achter op deel 28 wordt goed nieuws aangekondigd voor Dick Bos-vrienden.

De "nieuwe" Dick Bos
De lezer van deel 29 wordt onmiddelijk geconfronteerd met een nieuwe Dick Bos. Alfred Mazure heeft gekozen voor een directe, snelle tekenstijl. Dit in tegenstelling tot de oude, met zwarte schaduwvlakken gevulde, stijl die hij hanteerde in de veertiger jaren. De, wat hoekige, tekeningen zijn nu veel losser en zwieriger. Ook zijn de verhalen korter (160 blz.).

Dick Bos woont nu in London en heeft een blonde secretaresse, genaamd Sheila.
In deze stijl tekent Alfred Mazure nog 44 nieuwe verhalen ( zesde serie ). Dan valt, in 1968, definitief het doek voor de standaardreeks van Dick Bos. Alleen in 1969 verschijnt er nog een speciale uitgave, genaamd "Glashard". Het is een reclame-uitgave voor VEGECON beauty-glass, een moderne gordijnstof. Dit in opdracht van J. van Geuns & Co. N.V.
In 1968 wordt het "Groot gedenkboek van de jaren vijftig" uitgegeven. Hierin zijn 35 illustraties opgenomen uit het verhaal "Om f 50.000" (deel 23).

Herdruk door Arbeiderspers
In 1971/72 verschijnen er bij de Arbeiderspers 3 verzamel-albums met daarin 4 herdrukken per album.

In 1990 wordt er door Uitgeverij Möhringer/Partners een herdruk van Li-Hang uitgebracht. Het betreft een relatiegeschenk.

Herdruk door uitgeverij Panda
Vanaf april 2005 werden de Dick Bos verhalen herdrukt in albumformaat. Er zijn 19 albums uitgekomen met daarin de 73 verhalen van Dick Bos. Zie de info-pagina voor verdere informatie.